Eurooppalainen yhteistyö ottaa tehtäväkseen edistää tiedettä ja sivistyskulttuuria koko maanosassa. Panostus sivistykseen ja koulutukseen on Suomen etu, sillä osaaminen on meillä vientituote. Sivistynyttä kansaa ei myöskään vedetä nenästä ja korkea koulutustaso on suoja vahingollisia liikkeitä vastaan. Uusi tieteen ja sivistyksen vuosikymmen nojaa rohkeammin etiikkaan, filosofiaan ja eurooppalaiseen kristilliseen arvoperintöön.